병원시설안내(몽골어) 1

본문 바로가기 주메뉴 바로가기


병원시설안내(몽골어) 1

병원시설안내(몽골어)

 • 33
 • 32
 • 31
 • 30
 • 29
  • Үүрээр Ким нүдний эмнэлгийн харагдах байдал

   크게보기

 • 28
  • Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хүлээн авах

   크게보기

 • 27
  • Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн коридор

   크게보기

 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
  • торлогийн эмнэлэг 2 давхрын хүлээлгийн өрөө

   크게보기

 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
  • Нүдний торлогийн эмнэлгийн зөвлөгөө өгөх өрөө

   크게보기

 • 18
  • Нүдний эвэрлэг бүрхүүлийн төв

   크게보기

닫기
2인실 내부 사진

2인실